Ochrana osobních údajů

 

  • Veškeré údaje vyplněné při vkládání inzerátu jsou na tomto portálu veřejně dostupné. Další použití Vámi zadaných informací je upraveno ve všeobecných obchodních podmínkách.

 

  • Pro monitorování návštěvnosti je využíváná služba Google Analytics, která neuchovává žádné osobní informace ani jiné informace, které by Vás mohli jakýmkoliv způsobem identifikovat.

Ochrana osobních údajů

 1. Inzerent bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Inzerenta v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při inzerci (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení, pohlaví), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.

1.a Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je řízena zákonemč.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.


2. Inzerent dále dává svůj souhlas , aby jeho osobní údaje  doplněné o  historii (např. přehled inzerátů, a navštívených stránek v rámci Internetové inzerce používal Poskytovatel za účelem zjišťování  zaměření a zájmů inzerenta a následně k nabízení výhod a služeb Poskytovatele, a to na dobu, po kterou bude Poskytovatel vyvíjet svoji obchodní činnost. Inzerent má možnost udělení tohoto souhlasu odmítnout již při první registraci či objednávce.
3. Osobní údaje inzerenta  nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty nikomu jinému než Poskytovateli, jeho zpracovateli osobních údajů , a účetní v tištěné podobě , pokud je inzerce placená . Data v tištěné podobě jsou uzamčeny a má k nim přístup pouze majitel firmy.Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.Poskytnuté osobní údaje nebudou v žádném případě předávány  třetím osobám za účelem prodeje. Přístup k osobním údajům je možné pouze z autorizovaného zařízení, ke kterému má přístup pouze majitel a které je zakodováno bezpečnostním kodem. Při případném úniku dat je naší povinností oznámit toto dozorovacímu úřadu a subjektu údajů- zákazník.Pokud zákazník požádá , jeho data budou okamžitě z databáze vymazány.


5. Inzerent má právo se obrátit na Poskytovatele, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Poskytovatele o vysvětlení .


6. Inzerent, který nechce aby byly jeho ůdaje zpracovány , může písemně požádat Poskytovatele o jejich odstranění z databáze, popřípadě tak může učinit sám v rámci nastavení zákaznického účtu.


7.Inzerent pokud má zájem, může vyslovit souhlas se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele elektronickými prostředky.